Back

Administration Department

Principal

Dr. Vishal Pande

Head of Department

Dr. Vikas Gawali

B. Pharmacy Department

Dr. Sachin Kothawade

Dr. Jayprakash Suryawanshi

Mr. Vaibhav Wagh

Miss. Sharmila Kuskar

Mrs. Shubhangi Albhar

Mrs. Pranaya Misar

Mrs. Ashvini Joshi

Mrs. Kalyani Autade

Mrs. Rajashri Sumbe

Mr. Sandesh Bole

Mr. Kunal Raut

D. Pharmacy Department

Mrs. Suvarna Ningal

Mr. Rishikesh Kandekar

Mrs. Arati Gaikawad

Mrs. Sonali Pise

Miss. Rutuja Khatik

Non Teaching Staff

Mr. Nikhil Pawar

Mr. Shubham Bhong

Mr. Sharad Nannaware

Mr. Tanaji Karkhele

Mr. Sanket Kajale

Mr. Chandrakant Shelke

Mr. Sopan Ubale

Mr. Kiran Misal

Mrs. Vaishali Gaikwad